Số 42/2018: Thales nhận hợp đồng nâng cấp hợp phần mặt đất Galileo

Image Content

Theo European Space Agency

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA (European Space Agency) mới đây đã trao một hợp đồng khung mới và hai đơn đặt hàng cho hãng Thales Alenia Space tại Pháp để thực hiện nhiệm vụ nâng cấp hợp phần GMS (Galileo Mission Segment), các hợp phần cấu thành nằm trong toàn bộ các trạm Galileo mặt đất chuyên dụng trên toàn thế giới chuyên thực thi các dịch vụ dẫn đường. Hợp đồng mới cũng bao gồm cả nhiệm vụ nâng cấp Trung tâm Giám sát An ninh Galileo GSMC (Galileo Security Monitoring Centre) gần Paris, và việc triển khai xây dựng trạm GSMC thứ hai đặt gần thành phố Madrid, Tây Ban Nha.

Ảnh chụp tại lễ kỹ kết hợp đồng: Ông van Schaik (bên trái) và Verhoef (bên phải). Ảnh do ESA cung cấp.

Paul Verghoef, Giám đốc hợp phần dẫn đường của ESA người đã ký hợp đồng với Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách bán hàng của Thales Alenia Space Martin van Schaik vào ngày 17/10/2018 tại trung tâm kỹ thuật ESTEC của ESA đặt tại Noordwijk, Hà Lan.

“Galileo đã chứng minh một cách rõ ràng sẽ trở thành hệ thống định vị dẫn đường bằng vệ tinh có năng lực hoạt động cao nhất trên thế giới, thậm chí ngay cả khi chùm vệ tinh chưa hoàn chỉnh” ông Verhoef nói “Những thành tích lớn này đạt được là nhờ kết quả của việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức liên quan gồm Uỷ ban Châu Âu EC (European Commission), Cơ quan Định vị Dẫn đường Vệ tinh Châu Âu GSA (European GNSS Agency) và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA và tất cả các đối tác Châu Âu hiện đang kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực định vị dẫn đường bằng vệ tinh.

“Hôm nay tôi rất lấy làm vui mừng để thông báo cho quý vị biết rằng mối quan hệ mật thiết với Thales Alenia Space tiếp tục được duy trì đối với một trong số các hợp phần phức tạp nhất trong toàn bộ hệ thống Galileo mang tên hợp phần mặt đất thực thi nhiệm vụ của hệ thống Galileo GMS (Ground Mission Segment) dựa trên tất cả những kết quả khả quan mà Thales đã cam kết cũng như đạt được đối với sự phát triển của chương trình Galileo”. Việc đưa các vệ tinh lên quỹ đạo chỉ là một hợp phần trong toàn bộ quá trình phát triển của một hệ thống định vị dẫn đường bằng vệ tinh, cùng thời gian với việc thiết kế chế tạo, kiểm tra thử nghiệm và phóng các vệ tinh dẫn đường lên quỹ đạo thì bắt buộc chúng ta phải đưa hợp phần mặt đất vào vận hành để thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ kiểm soát điều khiển liên quan.

Việc hoàn chỉnh và công bố vận hành hợp phần mặt đất của Galileo là một trong những hợp phần có mức độ phức hợp đặc biệt cao được triển khai bởi ESA, toàn bộ đã được kiểm chứng để đáp ứng yêu cầu mức cao liên quan tới năng lực hoạt động, khả năng đảm bảo an ninh và an toàn hoạt động.

Cảm biến trạm mặt đất Galileo Nouméa.

Năm 2017, trách nhiệm đối với hoạt động của hợp phần mặt đất Galileo đã được giao cho tổ chức đối tác của ESA là Cơ quan Định vị Dẫn đường Vệ tinh Châu Âu GSA, tuy nhiên vẫn tiếp tục chịu trách  nhiệm duy tu bảo dưỡng, phát triển và cải tạo hợp phần mặt đất, cũng như phát triển hợp phần không gian của Galileo.

Nâng cấp và xây dựng GSMC – Đơn đặt hàng thứ nhất là việc công nhận Thales Alenia Space là nhà thầu chính để thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết nhằm nâng cấp cho hợp phần GMS (Galileo Mission Segment) và GSMC, nằm trong pha phát triển chức năng của Galileo.

Nhiệm vụ cần thực hiện trong đơn hàng này bao gồm nâng cấp kiến trúc hệ thống của Galileo nhằm cung cấp các sản phẩm dẫn đường có độ chính xác cao hơn để các vệ tinh Galileo phát truyền trong không gian, nâng cấp các hợp phần đã quá niên hạn hiện vẫn nằm trong hệ thống, cải thiện năng lực liên kết hoạt động giữa các dịch vụ đồng thời cải tạo tính bền vững. Xây dựng bổ sung các trạm liên kết kết truyền dẫn gắn kết các bản tin dẫn đường thế hệ mới nhất phục vụ cho chùm vệ tinh Galileo với các trạm mặt đất Galileo hiện hữu đặt tại Papeete, French Polynesia và Svalbard, Nauy.

Trạm cảm biến mới sẽ cung cấp các phép đo trên bề mặt trái đất để kiểm tra chất lượng tín hiệu và độ chính xác vị trí vệ tinh, trạm mới này sẽ được lắp đặt tại Đảo Wallis, Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó Thales cũng hiệu chỉnh khả năng thực hiện của dịch vụ PRS (Public Regulated Service), PRS là dịch vụ tín hiệu có mức độ chính xác và bảo mật cao nhất của Galileo. Các tín hiệu PRS mã hoá sẽ chỉ sử dụng được đối với người dùng thuộc cơ quan chính phủ được cấp quyền thông qua các cơ quan uỷ quyền cấp quốc gia. Đồng thời cả hai trạm GSMC cũng sẽ đảm bảo an ninh cho toàn bộ bệ thống Galileo và quản lý hoạt động cũng như các truy cập vào dịch vụ PRS.

Giám sát an ninh – Đơn đặt hàng thứ hai cũng công nhận Thales Alenia Space là nhà thầu chính để triển khai các chức năng giám sát đảm bảo an ninh cho toàn bộ các tài sản phục vụ cho hoạt động của Galileo trong đó bao gồm cả trung tâm điểu khiển, hạ tầng dịch vụ và tất cả các trạm mặt đất.

Việc tích hp, kiểm soát đánh giá, triển khai và đưa các dịch vụ vào hoạt động và nâng cấp các hợp phần sẽ phải thực hiện trong vòng 3 năm tiếp theo. ESA đưa ra những đặt hàng này dựa trên những phân tích, đánh giá và tốc độ triển khai phát triển hạ tầng của hệ thống Galileo theo nhiệm vụ đã Cộng đồng Châu Âu, chủ quản Galileo giao phó.

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn