Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image
Content-Image

ANTHI VIỆT NAM

Thương hiệu ANTHI VIỆT NAM là sự kết hợp giữa kiến thức chuyên gia nước ngoài với việc am hiểu tường tận về nhu cầu ứng dụng cụ thể của khách hàng Việt Nam. Cùng với đối tác như Trimble Navigation Limited, Laser Technology Inc, Panasonic Toughbook Asia, Field Map... chúng tôi đang phấn đấu xây dựng để đạt tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam các sản phẩm và dịch vụ: Thiết bị công nghệ cao, tích hợp hệ thống, huấn luyện và đào tạo, phát triển các dịch vụ gia tăng giá trị trong các lĩnh vực kinh doanh trọng tâm: ... (Chi tiết)