Số 38/2021: UN-GGIM Thập kỷ hợp tác số liệu địa không gian toàn cầu - Số 1

Image Content

Bản tin GIM International

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

Khung nhiệm vụ toàn cầu được xây dựng và chấp thuận triển khai ngay trong thập kỷ đầu tiên của Uỷ ban Chuyên gia Liên hợp quốc về quản lý thông tin địa không gian toàn cầu UN-GGIM (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management). Đây chính là tiền để quan trọng giúp các quốc gia thành viên thấy rõ hơn sức mạnh thực sự của dạng thức số liệu vị trí với vai trò nền tảng cho các ứng dụng số trong hiện tại và tương lai.

 

Trong phiên làm việc lần thứ mười một, Uỷ ban tập chung thảo luận về các nội dung và mục tiêu cần đạt được để đáp ứng những thách thức tương lai, đặc biệt là năng lực đối phó trước đại dịch hiện đang hoành hành trên quy mô toàn cầu và Chương trình 2030 về Phát triển Bền vững, để đảm bảo sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. UN-GGIM nhóm họp phiên làm việc thứ mười một của Uỷ ban theo phương thức trực tuyến với quy mô thu gọn gồm ba phiên họp mỗi phiên kéo dài hai giờ vào ngày 23, 24 và 27 tháng Tám năm 2021. Phiên họp thành công với việc thông qua kết luận cho phép Uỷ ban Chuyên gia thu nhận yêu cầu, tư vấn và quyết định đồng thuận xác lập lịch và chương trình làm việc cho chu kỳ kế tiếp.

Trong bài phát biểu mở màn phiên làm việc thứ mười một, ông Liu Zhenmin với vai trò Tổng thư ký Cơ quan Liên hợp quốc về Kinh tế và Xã hội của UN nói “Đây là phiên họp hàng năm quan trọng của tổ chức - ở thời điểm hiện tại, chúng ta buộc phải nhóm họp trực tuyến lần thứ hai vì những áp lực tiếp tục gia tăng bởi sự bùng phát toàn cầu của đại dịch COVID-19”. Ông Liu nói tiếp “Ảnh hưởng lên toàn thế giới, dịch bệnh một lần nữa đã cho chúng ta thấy rõ – với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc SDGs (UN Sustainable Development Goals), các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề tiếp tục phải đối diện với những thách thức rất lớn trong việc thu thập, phân tích, duy trì và sử dụng thời gian cũng như nguồn số liệu tin cậy, bao gồm trong đó cả số liệu địa không gian và các dạng thức số liệu thông tin vị trí khác”.

HƯỚNG TIẾP CẬN TOÀN DIỆN VÀ TÍCH HỢP SỐ LIỆU

Lưu ý rằng khó khăn cũng sẽ mang đến những cơ hội mới, ông Liu bổ sung với các quốc gia thành viên có thể “thu được cách thức tiếp cận toàn diện và tích hợp số liệu thông qua việc triển khai các khung nhiệm vụ và phương thức thực thi đã được phát triển bởi chính Uỷ ban Chuyên gia ngay trong thập kỷ đầu tiên. Khung nhiệm vụ tích hợp thông tin địa không gian Liên hợp quốc UN IGIF (The United Nations Integrated Geospatial Information Framework) là một trong số khung nhiệm vụ được chấp thuận triển khai trên toàn cầu”.

 

Khung tích hợp thông tin địa không gian cung cấp nền tảng và hướng dẫn cơ sở để phát triển, tích hợp và tăng cường mở rộng phương thức quản trị cũng như ứng dụng thông tin không gian trong thực tiễn.

Stephen Schweinfest, Giám đốc cơ quan thống kê Liên hợp quốc UN SD (United Nations Statistics Devision) mô tả rằng đây là thành quả tốt nhất trong kiến trúc phức hợp và các kết quả thu thập được trong vòng mười năm qua của UN-GGIM, UN IGIF được đồng thuận chấp nhận là mô hình triển khai toàn cầu cho các quốc gia thành viên Liên hợp quốc giúp thực thi phương thức tiếp cận toàn diện và tích hợp số liệu phục vụ các ứng dụng thực tiễn. Uỷ ban cũng chấp thuận bản Kế hoạch Chiến lược nhóm cấp cao trong khung nhiệm vụ tích hợp thông tin địa không gian HLG-IGIF (High-Level Group on the Integrated Geospatial Information Framework) sẽ được các quốc gia cân nhắc, xử lý và triển khai áp dụng một cách có hiệu quả nhằm tạo nền tảng hình thành chiến lược dẫn dắt và tiếp tục giám sát các bước phát triển và nâng cấp tiếp theo.

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn