Số 42/2022: Đài Loan chuẩn bị phóng vệ tinh thời tiết GNSS-R phục vụ dự báo bão nhiệt đới

Image Content

Tracy Cozzens - Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

Tầng trên cùng Fregat đã vận chuyển thành công vệ tinh định vị dân đường GLONASS-K

 

Vệ tinh thời tiết của Đài Loan mang tên Triton (Ảnh NSPO)

Đài Loan sẽ phóng vệ tinh khí tượng thời tiết phát triển trong nước đầu tiên lên quỹ đạo dự kiến vào tháng 03 năm 2023, tin tức được đưa trên báo Taiwan News do Cơ quan Vũ trụ Quốc gia NSPO (National Space Organization) cung cấp.

Vệ tinh khí tượng thời tiết của Đài Loan mang tên Triton được thiết kế và chế tạo bởi Cơ quan Vũ trụ Quốc gia NSPO trong khoảng thời gian tám năm. Vệ tinh đã hoàn tất giai đoạn kiểm tra thử nghiệm và bắt đầu vào giai đoạn đánh giá tổng thể, đây cũng là vệ tinh khí tượng thời tiết đầu tiên do Đài Loan tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước.

Vệ tinh Triton có tổng trọng lượng 250 Kg được trang bị thiết bị phản xạ kế GNSS-R (GNSS-Reflectometry) cũng được độc lập phát triển bởi NSPO – thiết bị này có nhiệm vụ thu thập tín hiệu GNSS phản xạ bởi bề mặt Trái đất. Nhiệm vụ chính của vệ tinh là nghiên cứu mối tương tác giữa đại dương và không khí để hỗ trợ dự báo các cơn bão nhiệt đới.

Đài Loan thường phải hứng chịu sự tấn công khắc nghiệt hàng năm của những cơn bão nhiệt đới. Thông tin về độ cao ngọn sóng và tốc độ gió trên mặt biển, có khả năng tính toán được dựa trên số liệu các tín hiệu GNSS phản xạ bề mặt, từ đó hỗ trợ quá trình nghiên cứu tính toán dự báo đường đi và tốc độ của các cơn bão nhiệt đới.

Vệ tinh Triton sẽ được vận chuyển tới Trung tâm Vũ trụ Guiana vào tháng 01 năm 2023. Lịch phóng cũng đã được xác định vào tháng 03 năm 2023, sẽ sử dụng tên lửa đẩy Vega C chế tạo bởi Arianespace.

 Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn