Số 39/2023: Chính phủ Vương quốc Anh xây dựng kế hoạch PNT tập trung vào chính sách, trung tâm thời gian, eLORAN, thời gian quân sự và SBAS

Image Content

Dana – Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Nghiên cứu, Sáng tạo Vương quốc Anh ngày 18/10/2023 đã công bố trước Nghị viện 10 điểm nằm trong “khung nhiệm vụ chính sách” nhằm mục đích nâng cao năng lực định vị, dẫn đường và thời gian PNT (Positioning, Navigation, and Timing)..

Công bố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện cả hai hợp phần liên quan trực tiếp tới lĩnh vực PNT là kỹ thuật công nghệ và chính sách. Trong đó sáu nỗ lực cải thiện kỹ thuật công nghệ được liệt kê gồm:

    · TRUNG TÂM THỜI GIAN QUỐC GIA – Phát triển đề xuất thành lập Trung tâm Thời gian Quốc gia NTC (National Timing Center) nhằm mục đích cung cấp ổn định, liên tục, từ mặt đất, quyền chủ quyền và chất lượng cao nhất dịch vụ thời gian cho Vương quốc Anh (UTC(NPL)), bao gồm các hợp phần chủ quyền riêng và các đồng hồ quang học”. Dự án này đã được triển khai tại một số thời điểm và được thực thi bởi Cơ quan Thí nghiệm Vật lý Quốc gia Vương quốc Anh. Thông báo cũng nêu rõ, 14 triệu bảng Anh đã được xác định và cũng đã được phân bổ cho dự án.

    · THỜI GIAN BỘ QUỐC PHÒNG – MOD Time – Phát triển đ xuất dự án dành riêng cho lĩnh vực quân sự mang tên ‘MOD Time” nhằm tạo ra hệ thống có tính ổn định sâu hơn thông qua các giải pháp và nguồn lực sẵn có, khai thác sử dụng NTC cung cấp thông tin thời gian để hỗ trợ Bộ Quốc phòng MOD.

    · eLORAN - Phát triển đề xuất dự án phát triển hệ thống eLORAN (Enhanced Long-Range Navigation) bảo đảm tính ổn định, liên tục, từ mặt đất, quyền chủ quyền giải pháp định vị và dẫn đường dự phòng của Vương quốc Anh”. Tháng 05/2023, văn phòng quản lý tần số Vương quốc Anh Ofcom thông báo quan tâm tới việc tiếp nhận các bản quyền phát eLoran. Cùng thời điểm này Bộ Giao thông Hoa Kỳ cũng ban hành bản yêu cầu thông tin tương tự.

    · UK SBAS: Phát triển đề xuất dự án phát triển hệ thống hiệu chỉnh vị trí độ chính xác cao nền tảng vệ tinh Vương quốc Anh UK SBAS-PPP (United Kingdom Precise Point Positioning Satellite-Based Agumentation) để thay thế cho việc phải sử dụng dịch vụ hiệu chỉnh từ vệ tinh địa tĩnh của Châu Âu EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) và hệ thống hiệu chỉnh mặt đất DGNSS, giám sát GNSS và cho phép độc lập định vị GNSS độ chính xác cao phục vụ cho các ứng dụng tự hành và chính xác”. Kể từ thời điểm tách khỏi Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh không còn là một đối tác trong Chương trình Galileo của Châu Âu nữa. Quyết định phát triển SBAS này ra đời ngay sau khi Chính phủ Vương quốc Anh nghiên cứu và quyết định từ chối ý tưởng phát triển một hệ thống định vị vệ tinh GNSS riêng của Vương quốc Anh.

    · PNT THẾ HỆ KẾ TIẾP: Triển khai nguồn vốn được cấp trong các dự án nghiên cứu và phát triển hiện có vào chương trình Quantum Navigator của Vương quốc Anh và tiếp tục điều tra nghiên cứu xác định những tùy chọn tiềm năng để phát triển hệ thống vệ tinh khu vực riêng của Vương quốc Anh”. Liên hiệp Anh đã phát triển năng lực lượng tử quốc gia, trong đó bao gồm cả PNT với mục đích cụ thể bao chùm trên toàn bộ các vùng lãnh thổ.

    · ỔN ĐỊNH HẠ TẦNG: Phát triển và công b các bộ xử lý dành cho máy thu GNSS có độ ổn định và tính năng cao, phát triển đồng hồ độ chính xác cao, cân nhắc lựa chọn đưa các yêu cầu tối thiểu bảo đảm mức độ ổn định của PNT trong quá trình xây dựng luật”. Mệnh lệnh hành pháp 13905 của Hoa Kỳ cũng xác định và đưa ra hướng dẫn tương tự như ý tưởng da vào luật này, đây là tín hiệu tích cực để sớm công bố việc điều chỉnh và định hình chính sách.

Bốn cơ quan và các chính sách khởi động dưới đây cũng nm trong tuyên bố trước Nghị viện Anh:

    · VĂN PHÒNG PNT QUỐC GIA – Thành lập Văn phòng PNT Quốc gia nằm trong Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới.

    · KẾ HOẠCH KHỦNG HOẢNG PNT – Phối hợp các cơ quan chính phủ xử lý sự cố trong tình huống khủng hoảng PNT”

    · KỸ NĂNG PNT – Phát triển trung tâm đào tạo huấn luyện thường xuyên kỹ năng PNT”. Tương tự như Ủy ban cố vấn PNT Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ.

    · PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH – Hoạch định các chính sách phát triển PNT”

Cũng được đề cập đến trong tuyên bố trước Nghị viện về hai tài liệu PNT mới phát hành cùng ngày bởi Cơ quan Không gian Vương quốc Anh. Tài liệu thứ nhất tóm tắt ý tưởng kỹ thuật phát triển hệ thống nằm trong Chương trình PNT nền tảng Không gian. Tài liệu thứ hai là báo cáo cập nhật về tác động kinh tế trong trường hợp Vương quốc Anh bị gián đoạn tín hiệu GNSS.

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn