Tin tức công nghệ

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn. Quá trình nghiên cứu, triển khai áp dụng và...
Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn. 3. KỸ THUẬT GEN Gen được coi là kỹ thuật rất...
Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn. Khí hậu biến đổi bất thường, diện tích đất canh...
Tracy Cozzens - Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn. Chuyến du hành tới Mặt Trăng...
Tracy Cozzens - Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn. Ba vệ tinh HawkEye 360 loại nhỏ...
Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn. Nông nghiệp 4.0 – Agriculture 4.0 Là bước phát...