Số 18/2023: NHÀ ĐO ĐẠC 4.0 - NHỮNG KỸ NĂNG KỸ THUẬT NÀO CẦN PHẢI CÓ? – Số 5

Image Content

Rudolf Staiger – Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

Việc chuyển đổi thành các nhà đo đạc 4.0 tương đồng với việc chuyển từ các nhà đo đạc có kỹ năng thành những nhà quản lý dự án, tạo ra và sản xuất số liệu địa không gian. Ngay ở bước khởi đầu của từng dự án, nhà đo đạc cần xác định rõ nhiệm vụ, bao gồm các dạng thức và hình thái của các kết quả cuối cùng thu được. Với mỗi bước nhỏ hơn khi triển khai, từ thu thập số liệu thực địa đến kết quả cuối cùng, buộc phải được xác định rõ từ trước. Để có được chiến lược thu nhận số liệu tốt nhất, nhà đo đạc 4.0 cần biết tất cả những hạn chế của các kỹ thuật sẽ sử dụng (ví dụ ở khu vực chỉ có thể thực hiện được các phép đo vào buổi đêm) và những quy định liên quan tới an toàn, không cần đề cập tới các khía cạnh kinh tế của dự án.


Hình 7: Đo đạc trong cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư.

Khi đã hình thành và công bố được toàn bộ quy trình thu thập số liệu, nhà đo đạc 4.0 cần kiểm tra xem những mục tiêu đo đạc thực địa cần triển khai là gì, ví dụ độ chính xác, mật độ điểm đo, tốc độ thu thập số liệu, khoảng cách yêu cầu giữa các cảm biến thu số liệu và đối tượng. Thêm vào đó, các nhà đo đạc cũng cần đưa ra những khuyến cáo cần thiết để kiểm tra và xác thực số liệu đã thu ngay trên thực địa.

Có thể thấy rõ rằng, các nhà đo đạc 4.0 không còn đơn thuần là những người chỉ biết điều khiển thiết bị như trước đây, mà cần có những kiến thức quản trị tổng hợp, hiểu rõ về các loại thiết bị và cách thức triển khai chúng trên thực tế, năng lực sử dụng phần mềm điều khiển thiết bị trên thực địa (ví dụ khai báo hệ thống, xác lập cấu hình, kiểm tra chất lượng số liệu thu, điều chỉnh tham số khi cần thiết, thu bù số liệu tại các điểm khuyết hoặc không tiếp cận được … Bên cạnh đó là các kỹ năng tiền xử lý số liệu, kết nối và truyền tải số liệu về cho đội xử lý số liệu tại văn phòng qua đường kết nối Internet. Nhà đo đạc 4.0 thực sự là những người có kỹ năng tổng hợp bên cạnh kỹ năng chuyên môn là đo đạc.

Lợi thế về thời gian triển khai thu số liệu trên thực địa cũng đồng nghĩa với việc các phương tiện hỗ trợ cũng khác hơn so với nhà đo đạc thế hệ trước, thay vì đi bộ triển khai nhiệm vụ, các nhà đo đạc 4.0 sẽ có cơ hội triển khai thiết bị đo ngay trên các phương tiện giao thông phổ biến (ô tô, tàu hỏa, xuồng máy, máy bay không người lái …), điều này cũng đồng nghĩa với việc các nhà đo đạc 4.0 biết điều khiển phương tiện giao thông là một lợi thế.

 

Hình 8: Giai đoạn lập kế hoạch cho các nhiệm vụ đo đạc.

 (Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn