Số 18/2022: Cánh đồng số từ góc nhìn của máy nông nghiệp - Số 5

Image Content

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

·Tính cơ động của số liệu:

* Đặc tính kỹ thuật và các cơ hội sinh lợi nhuận khi di chuyển số liệu từ các cổng quay trở lại hợp phần xử lý hoặc chuyển tiếp tới các cổng số liệu khác;

* Phương thức áp dụng các tiêu chuẩn đối với số liệu và cách thức tạo ra dòng số liệu ngay trong quá trình máy nông nghiệp công tác trên thực địa.

·Khả năng tích hợp:

* Các điều kiện tiền đề đối với mạng lưới xử lý tại cổng số liệu;

* Khả năng tích hợp các dạng thức số liệu từ những nguồn cấp khác nhau.

Cổng số liệu là nơi hội tụ – Tạo nền nảng để phát triển ứng dụng! Thông qua các cổng số liệu người sử dụng sẽ truy cập để vận hành các chương trình ứng dụng (Giao diện – Chức năng) được phát triển trên nền tảng này. Còn nhiều việc cần phải triển khai liên quan tới “Các nền tảng mở” (Open Platforms), xét trong ngữ cảnh của máy tính, một nền tảng mở mang hàm ý là một hệ thống phần mềm xây dựng trên các tiêu chuẩn mở, được công bố và có đầy đủ tài liệu liên quan tới cách thức kết nối với thư viện và ứng dụng khác thông qua Giao diện Lập trình Ứng dụng API (Application Programing Interfaces) cho phép sử dụng phần mềm để thực thi chức năng theo những cách thức khác hơn so với những mục đích nguyên bản mà người lập trình dự kiến, mà không đòi hỏi phải chỉnh sửa hợp phần mã nguồn. Bằng cách sử dụng các giao thức kết nối API, giải pháp của đối tác thứ ba có thể tích hợp với nền tảng để bổ sung thêm các chức năng. Tuy nhiên, một nền tảng mở không có nghĩa rằng đó là mã nguồn mở (Open Source), và hầu hết các nền tảng mở để có khả năng đa triển khai áp dụng API. Trong thực tiễn để thành công trong lĩnh vực liên kết máy móc trang thiết bị nông nghiệp thì API với một nền tảng đúng và an toàn, với giao thức có mức độ bảo mật cao, kết hợp với các giao thức chéo giữa các nền tảng đã được chuẩn hóa phục vụ cho nhiệm vụ kết nối, được coi là các yếu tố cốt lõi để tạo nên thành công trong quá trình triển khai các cổng số liệu (Data Portals).

6. CÁC ĐIỀU KIỆN TRONG KHUNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÁNH ĐỒNG SỐ

Đối với lĩnh vực máy nông nghiệp, đã từng và hiện vẫn đang duy trì đối tác quan trọng mang tính sống còn đó chính là những khách hàng cuối cùng, hay nói cách khác chính là những “Người nông dân”, họ là những khách hàng tự do đưa ra quyết định mua sắm sản phẩm máy nông nghiệp của các nhà sản xuất khác nhau, họ có thể sử dụng kết hợp các loại máy nông nghiệp của nhiều nhà sản xuất trên cùng một cánh đồng canh tác. Điều này được minh chứng rõ ràng hơn trong quá trình thu thập số liệu thông qua các chuẩn giao tiếp đồng bộ (ví dụ phương thức kết nối ISOBUS giữa các loại máy động lực nông nghiệp và phương thức thực thi). Việc tự do lựa chọn máy móc công cụ cũng đồng nghĩa với:

· Lựa chọn cổng số liệu thực thi;

· Xác định các đối tác mà họ sẽ hợp tác (trên cổng số liệu);

· Kích hoạt quy trình cần thiết để có thể trao đổi số liệu giữa các cổng;

· Tự do lựa chọn mua sắm máy nông nghiệp và việc sử dụng các phần mềm ứng dụng liên quan tới định hướng phát triển cánh đồng cần phải duy trì liên tục bởi khách hàng cuối cùng trong khuôn khổ khung nhiệm vụ phát triển cánh đồng số.

Để biến khái niệm NÔNG NGHIỆP 4.0 thành ứng dụng thực tiễn và phổ biến rộng rãi mang đến đầy đủ những lợi ích trong bối cảnh cạnh tranh công bằng ở tất cả các mức (nhà sản xuất, đại lý bán hàng và người nông dân), đây cũng là chất xúc tác thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh, giữa các yêu cầu thực tiễn thì dưới đây là những điều kiện tiền đề cần có:

· Tính sẵn sàng của các loại phương tiện máy móc thông minh đã được kết nối với nhau;

· Khả năng tương tác trong quá trình hoạt động – Các phương thức giao tiếp đã được chuẩn hóa phục vụ cho kết nối (bao gồm thiết bị, máy, phần mềm, nền tảng điện toán đám mây …);

· Kể từ thời điểm mà chuẩn ISO-11783 (ISOBUS) được chấp thuận là chuẩn kết nối các loại máy động lực nông nghiệp và triển khai đồng thời giữa các nhà sản xuất và nhãn hiệu máy khác nhau. Tổ chức AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) là tổ chức quốc tế độc lập được thành lập để triển khai và thực hiện những cải tiến nâng cấp tương lai cho ISOBUS. Theo thời gian triển khai thực tiễn, các nhiệm vụ đã được mở rộng thêm ra các hợp phần và lĩnh vực quan trọng khác như hệ thống hình ảnh (Camera Systems), hệ thống điện điều khiển (Electric Drives), hệ thống quản lý thông tin cánh đồng FMIS (Farm Management Information Systems). ISOBUS tốc độ cao, hệ thống kết nối truyền số liệu không dây trên cánh đồng, xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn, trao đổi kiến thức ở mức chuẩn ISO. Tới thời điểm hiện tại đã có hơn 190 thành viên hỗ trợ và chủ động phối hợp hoạt động trong khuôn khổ của AEF.

Bên cạnh việc trao đổi số liệu nông nghiệp cụ thể liên quan tới các hoạt động canh tác trên cánh đồng, thực tiễn cũng yêu cầu chuẩn hóa hơn nữa việc truyền dẫn trong quá trình trao đổi số liệu giữa các bên tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị nông nghiệp. AgGateway ở thời điểm hiện tại được ghi nhận là tổ chức quốc tế phát động xu hướng sử dụng thông tin và các kỹ thuật truyền dẫn tối ưu trong lĩnh vực nông nghiệp. AgGateway thực hiện nhiệm vụ mở rộng sử dụng các tiêu chuẩn và hướng dẫn thương mại điện tử e-Business trên quy mô toàn cầu, thông qua mô hình liên kết hoạt động. AgGateway thu thập và chia sẻ tất cả những gì có khả năng sử dụng ở nhiều vùng, khu vực khác nhau trên toàn thế giới, thông qua việc sử dụng các phát minh có bản quyền của AgGateway để quảng bá cho thương mại điện tử toàn cầu và để phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn cần thiết ở các vùng và khu vực xuất hiện các yêu cầu mới.

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn