Số 12/2023: KHUNG NHIỆM VỤ TÍCH HỢP THÔNG TIN ĐỊA KHÔNG GIAN LIÊN HỢP QUỐC – Số 4

Image Content

Greg Scott, CheeHai Teo, Lesley Arnold, Tim Trainor – Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

Thực tiễn có một số lý do là nguyên nhân của việc này. Ở nhiều quốc gia, tính chất “nền tảng” tự nhiên của thông tin địa không gian thường chỉ mang ý nghĩa về những ảnh hưởng trực tiếp của chúng được ẩn chứa từ những người sử dụng cuối cùng liên quan tới các ứng dụng và giải pháp. Mặt trái của vai trò “ẩn chứa” của thông tin địa không gian này chính là việc vẫn đang thiếu nhận thức về sức mạnh và những lợi thế mà chúng có khả năng mang lại, hoặc những giá trị vô cùng quan trọng được tạo ra từ việc phối tích hợp số liệu “nền tảng vị trí” với rất nhiều dạng thức số liệu khác, trong đó bao gồm cả các loại số liệu thống kê khô khan. Việc này cũng dẫn tới hệ quả khác chính là việc tổng hợp tạo ra các sản phẩm địa không gian và dịch vụ từ chúng không có được sự thấu hiểu cần thiết, từ đó tạo ra những sản phẩm và dịch vụ kết quả không cần thiết, không phù hợp, thiếu hiệu quả và không thể sử dụng được đúng với những mục đích mà chúng có khả năng phục vụ. Mối liên hệ giao tiếp và truyền thông giữa các chuyên gia địa không gian với các nhà kỹ thuật, nhà làm luật, nhà hoạch định chính sách, chính trị gia, người ra quyết định ở các cấp độ quản lý nhà nước vẫn còn những hố sâu ngăn cách lớn. Khoa học địa không gian là ngành phức hợp và cũng là bộ môn thường bị hiểu lầm bởi rất nhiều người trong xã hội. Những người triển khai kỹ thuật địa không gian trong thực tiễn thường nhận thấy rất nhiều thách thức chung khi trình bày sự cần thiết về chủ đề kỹ thuật quan hệ bằng ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày hoặc sử dụng các thông điệp kỹ thuật liên quan. Theo đó luôn tồn tại sự tách rời với các nhà kỹ thuật, nhà làm luật, nhà hoạch định chính sách, chính trị gia, người ra quyết định ở các cấp độ quản lý nhà nước, và kết quả là kỹ thuật địa không gian ít nhận được sự quan tâm của các nhà chính trị ở mọi cấp độ, không nhận được sự hỗ trợ hiệu quả, nguồn vốn dành cho xây dựng dữ liệu địa không gian không đủ, hạn chế về nguồn lực và nghèo nàn khi triển khai các dự án phát triển địa không gian.

Chín hướng đi chiến lược giúp cố định UN-IGIF và hỗ trợ quá trình triển khai.

Mục tiêu chính của Hướng đi chiến lược thứ 9 là đảm bảo các nguồn lực cần thiết luôn sẵn sàng để hỗ trợ cho các quốc gia trong những nỗ lực để đẩy mạnh nhận thức, vận động chính sách, cải thiện tầm nhìn của quốc gia trong nhiệm vụ quản trị nhiệm vụ tích hợp thông tin địa không gian và những lợi ích xã hội được tạo ra từ nguồn số liệu này. Thành công trong giao tiếp và cam kết là những nỗ lực quan trọng đáp ứng những đòi hỏi trong xây dựng, phát triển, phối hợp, sản xuất, duy trì và tạo ra niềm tin trong mối quan hệ để đáp ứng một cách đầy đủ khi xác định được các cơ hội, xu hướng và những thách thức mi có tác động hay ảnh hưởng trong quản trị tích hợp thông tin địa không gian quốc gia.

BỐN YẾU TỐ CHÍNH

Thông qua bốn yếu tố chính, Hướng đi chiến lược thứ 9 sẽ ghi nhận và xác định các đối tượng tham gia, nhiệm vụ lôi kéo, liên kết truyền thông chiến lược là hợp phần không thể thiếu để tạo ra thành công trong triển khai các nhiệm vụ thông tin địa không gian quy mô quốc gia và vùng lãnh thổ phục vụ cho phát triển bền vững của cả xã hội, kinh tế và môi trường. Mục tiêu chính là bảo đảm hiệu quả của công tác giao tiếp và cam kết để nâng cao và tham gia một cách có chiều sâu cũng như đóng góp thực chất của tất cả các đối tượng tham gia (liên quan) ở các cấp trong xã hội. Các cam kết, hiểu biết thấu đáo, sự phối hợp tương trợ lẫn nhau và mối giao tiếp truyền thông là những yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong quá trình triển khai UN-IGIF với các tổ chức và đối tượng tham gia. Bốn yếu tố chính được liệt kê chi tiết dưới đây:

Cam kết của các hợp phần tham gia và người sử dụng – Xác định và phát triển mối quan hệ và liên minh chiến lược với các chính trị gia, người dùng, đối tác cũng như các đơn vị thứ ba. Mang đến mối liên kết tự nhiên trong công tác quản trị tích hợp thông tin địa không gian quốc gia, tất cả các hợp phần tham gia luôn được dành cho sự ưu tiên và cũng là đối tượng cần được quản trị một cách cẩn trọng. Mối quan tâm, nhu cầu và động lực của nhóm đối tượng này sẽ tiếp tục thay đổi và thay đổi trong suốt thời gian. Các hợp phần tham gia có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường năng lực công tác quản trị tích hợp thông tin địa không gian, những đóng góp và cam kết của nhóm đối tượng này là phần không thể thiếu để đạt được thành công.

Chiến lược thông điệp – Tìm kiếm để phát triển những thông điệp rõ ràng, chính sách, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhận thức để hình thành các thông điệp mang tính chiến lược dành cho tất cả các đối tượng và người nghe nhằm tạo ra sự hiểu biết ngay ban đầu và thuyết phhục được sự quan tâm, duy trì sự ủng hộ trong suốt quá trình triển khai trong thực tiễn. Những thông điệp này tiếp tục được sử dụng vào quá trình hỗ trợ, quá trình phát triển, xây dựng các chiến lược và chính sách quốc gia. Bằng cách triển khai như vậy, vô hình chung chúng ta đã xây dựng và phát triển được thương hiệu cho số liệu địa không gian quốc gia. Thương hiệu lại tiếp tục hỗ trợ cho thông điệp và chiến lược thông điệp quốc gia, gia tăng sự hiểu biết và tính sẵn sàng của con người, luôn đặt con người vào trạng thái “tìm kiếm thông tin” liên quan tới công tác quản trị tích hợp thông tin địa không gian quốc gia, thúc đẩy sự phát triển và mối quan hệ tương hỗ với các đối tác để tiến đến mục đích cuối cùng là phục vụ tốt hơn nữa cho sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội.

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn