Số 09/2021: Động lực toàn cầu và kỹ thuật công nghệ có ảnh hưởng tới lĩnh vực đo đạc bản đồ – Số 2

Image Content

Hội đồng Lãnh đạo và Khoa học FIG

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

Các tiêu chuẩn chuyên ngành và ứng dụng thực tiễn được đặt dưới sự giám sát chịu trách nhiệm và hỗ trợ cho SDG số 16 (Các tổ chức hoà bình, tư pháp và phát triển) và SDG số 5 (Bình đẳng giới) thông qua các tiêu chuẩn và trách nhiệm của từng chuyên môn. Công tác giáo dục đào tạo chuyên môn hỗ trợ cho SDG số 4 với các mục tiêu có liên quan tới khả năng tiếp cận giáo dục bình đẳng, tăng cường khả năng tham gia giáo dục đào tạo, mức độ sẵn sàng của các tài liệu tham khảo và bảo đảm rằng tất cả mọi học viên thu nhận được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thăng tiến bền vững trong lĩnh vực của mình. Kiến thức về đo đạc bản đồ cần thiết để đảm bảo cho sự thay đổi phát triển, những thách thức hiện hữu trên bình diện toàn cầu cũng như các kỹ thuật công nghệ cao và hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực đo đạc bản đồ. Giáo dục đào tạo chuyên ngành cũng giữ vai trò trong công tác chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp những người có khả năng phát triển chuyên môn, khả năng và cơ chế làm việc đáp ứng được các yêu cầu nguồn nhân lực. Những nâng cấp trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông và các hệ thống quản lý giáo dục gần đây thực sự là bước chuyển mạnh mẽ giúp công tác giáo dục đào tạo chuyên ngành có thể được tiếp cận dễ dàng hơn rất nhiều cho mọi đối tượng có nhu cầu.

Những hạn chế khi bùng phát COVID-19 từ đầu năm 2020 ảnh hưởng nghiêm trọng tới cách thức chúng ta làm việc, nhu cầu của người tiêu dùng cũng như phương pháp gặp gỡ trực tiếp trước đây. Bên cạnh đó COVID-19 cũng làm gia tăng nhu cầu khai thác thông tin địa không gian và bắt buộc phải ứng dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp với tình hình thực tiễn. Lĩnh vực xây dựng trên thế giới vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của nền kinh tế hậu COVID-19, quy hoạch không gian và định hướng phát triển, đo đạc địa chính và quản lý đất đai, định giá và quản lý thị trường bất động sản, khí tượng thuỷ văn, đo đạc kỹ thuật, kinh tế và quản trị xây dựng sẽ đóng vai trò quan trọng. Tất cả các nhiệm vụ trên sẽ không thể triển khai được nếu chúng ta thiếu đi nguồn cung cấp thông tin địa không gian, phương thức khai thác thông tin một cách hiệu quả, đo đạc định vị độ chính xác cao, quản trị nguồn thông tin địa không gian – Tất cả đều đặt dưới sự giám sát và phát triển của phân bản tiêu chuẩn, giáo dục đào tạo và thực hành chuyên ngành trực thuộc FIG.

ĐỘNG LỰC CÔNG NGHỆ

Nhìn tương lai của thế giới hậu COVID-19, các kỹ thuật công nghệ chìa khoá tạo động lực cho sự phát triển có lẽ phải kể đến như thành phố thông minh, mô hình thông tin công trình xây dựng BIM, mô hình thực tiễn dạng số (Digital Twins), kỹ thuật đo đạc tự động độ chính xác cao, trí tuệ nhân tạo AI, máy học và số liệu lớn, vạn vật kết nối Internet IoT, blockchain, thực tại ảo, tự động trích xuất đối tượng và xác định sự biến động. Dường như các kỹ thuật công nghệ này sẽ có tác động rất mạnh đến phần phía Bắc bán cầu, tuy nhiên chúng cũng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự thay đổi của phần phía Nam bán cầu.

Hình 1: Công tác đo đạc bản đồ trong lĩnh vực Xây dựng 4.0

THÀNH PHỐ THÔNG MINH, BIM VÀ DIGITAL TWINS

Thành phố thông minh cung cấp các giải pháp cho các vấn đề của đô thị hoá thông qua khả năng quản lý tốt hơn các cấu trúc và tổ chức có mức độ phức hợp cao, tạo ra các cơ hội ứng dụng cho các kỹ thuật công nghệ thông minh thế hệ mới và các mô hình quản lý nhà nước hiệu quả (UN-GGIM, 2015).

Trong khi đó mô hình thông tin công trình xây dựng BIM, hệ thông tin địa lý GIS, thành phố thông minh và Digital Twins đều yêu cầu các phép đo và định vị độ chính xác cao, đặc biệt đối với các công trình xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng để bảo đảm chắc chắn khả năng tích hợp vào thiết kế và quản trị của thành phố thông minh trong tương lai. Kinh tế và quản trị xây dựng hiện đại sẽ cần nguồn thông tin đo đạc hơn bao giờ hết, cách thức quản trị thông qua các thiết bị công nghệ tiên tiến sẽ chiếm lĩnh và hỗ trợ đắc lực hơn cho mọi công đoạn xây dựng, giúp kiểm soát và kết nối tất cả các hoạt động xây dựng thông thường, quản lý và vận hành các tài sản máy móc trong quá trình triển khai cũng như tích hợp tất cả vào khung tiêu chuẩn quản trị và cung cấp thông tin cho tất cả các bên liên quan hoặc cùng tham gia vào dự án.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, MÁY HỌC, SỐ LIỆU LỚN VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Kỹ thuật vạn vật kết nối Internet IoT và các kỹ thuật xử lý thông tin hiệu năng cao hỗ trợ cho quá trình thu thập thông tin của các cảm biến thông minh và quy trình xử lý máy học (Machine Learning) xuyên suốt qua hàng loạt các thiết bị (UN-GGIM, 2015) ngày càng trở nên phổ biến. Khối lượng số liệu khổng lồ mà các cảm biến thu nhận được sẽ trở thành thách thức không nhỏ cho công tác quản trị, xử lý và cấp phát số liệu.

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn