ỨNG DỤNG - DỰ ÁN

Các dự án điển hình 

 Điều tra thống kê Lâm Nghiệp

Nhiệm vụ của công tác điều tra thống kê lâm nghiệp là cung cấp thông tin toàn diện về hiện trạng và xu hướng biến động rừng, để từ đó đưa ra chiến lược quản lý và bảo vệ hợp lý nhất. Field-Map được trang bị đầy đủ các chức năng, hỗ trợ thực hiện bất kỳ phương pháp điều tra thống kê hiện trạng lâm nghiệp nào trên thế giới.

Cục Điều tra Lâm nghiệp Liên bang Nga là một trong những ví dụ điển hình nhất trong ứng dụng Field-Map xây dựng cơ sở dữ liệu đặc thù, hỗ trợ các nhóm điều tra thực địa. Các cơ quan điều tra lâm nghiệp cấp Quốc gia khác cũng đã lựa chọn sử dụng giải pháp Field-Map như Ireland, CH Czech, CH Slovak, Iceland, Cape Verde và Hungary.

Những chương trình điều tra lâm nghiệp nói trên đã cho thấy rõ hiệu quả việc áp dụng công nghệ Field-Map trong công tác điều tra thống kê lâm nghiệp, công nghệ này còn giúp tối ưu hoá chi phí điều tra, đồng thời tăng cường độ chính xác cho số liệu thu được, cũng như các kết quả tính toán cuối cùng. Thậm chí ngay cả khi số liệu liên quan trong khu vực nghiên cứu tương đối nghèo nàn, giá trị của các số liệu thu được vẫn vượt trên các tiêu chuẩn đặt ra, độ chính xác được tăng cường, kết quả cuối cùng tốt hơn trong khi chi phí cho các chiến dịch điều tra giảm đi một cách đáng kể. Các bước xử lý số liệu thu được cũng đơn giản và nhanh hơn rất nhiều khi sử dụng Field-Map, thời gian tính toán và làm báo cáo tổng hợp rút ngắn đáng kể.

 

Bảo tồn rừng tự nhiên

Việc giám sát hệ sinh thái rừng  liên tục, trong khoảng thời gian dài là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý tại các khu bảo tồn. Field-Map đáp ứng tất cả các yêu cầu trong việc giám sát lâu dài hệ sinh thái, xác định các khu vực mẫu cố định hoặc chuyển đổi mục đích, đo lặp theo thời gian, xử lý số liệu, quan sát kết quả dạng 2D.3D. Field-Map đã được lựa chọn sử dụng để giám sát các khu bảo tồn rừng tự nhiên tại Bỉ, Đức, Ukraina, Peru và rất nhiều các quốc gia có rừng nhiệt đới khác.

 Theo dõi gỗ và cấp chứng nhận

Field-Map cũng phù hợp khi  triển khai cho các hệ thống theo dõi dò tìm gỗ. Toàn bộ vị trí cây đều đã được lập thành bản đồ bằng phần mềm Field-Map, kèm theo đó là thông tin thuộc tính hoàn chỉnh về mỗi cây, sau đó số liệu được chuyển vào cơ sở dữ liệu theo dõi gỗ. Sau khi đốn cây, hệ thống có thể tiếp tục theo dõi chính xác vị trí của cây đã đốn mọi lúc mọi nơi (từ nơi đốn tới điểm tập kết). Như vậy, số liệu trong Field-Map cho phép người sử dụng có thể xác định được vị trí nguồn cấp gỗ.

Đánh giá trữ lượng gỗ

Các phép đo đã thực hiện bằng công nghệ Field-Map có thể được đưa vào các công thức tính toán và thực hiện phép tính để xác định trữ lượng gỗ của một số loài.

Phần mềm Field-Map cũng có thể được sử dụng để tính toán các tham số cho mô hình tổng thể, đại diện cho mặt cắt cây rừng bằng cách sử dụng một số ít cây mẫu. Sau đó có thể thực hiện các phép tính toán để xác định tổng hợp toàn bộ số cây cũng như trữ lượng của toàn bộ khu vực nghiên cứu.

 

Lập kế hoạch quản lý rừng

Field-Map tăng cường một cách đáng kể hiệu quả trong công tác điều tra rừng phục vụ cho các kế hoạch quản lý các nguồn lợi lâm nghiệp. 

Hiện tại, phiên bản Field-Map mới đã hỗ trợ xây dựng phương án quản lý rừng dạng số ngay trên thực địa. Bao gồm công tác lập bản đồ đường ranh giới, đường giao thông, thuộc tính thân cây, kiểm tra lại tính xác thực của số liệu, so sánh với các tiêu chuẩn quy định…

Giám sát dự trữ Carbon

Công nghệ Field-Map đã được sử dụng trong một số dự án xác định tương đối nguồn dự trữ Carbon và giám sát biến động dự trữ Carbon rừng. Một trong những khả năng của hệ thống Field-Map là tích hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như thông tin viễn thám kết hợp với các số liệu đo đạc thực địa, để đảm bảo tối đa hiệu quả của các dự án điều tra rừng về mức độ tăng trưởng, sinh khối và ước lượng dự trữ Carbon.

Hơn thế nữa, kinh nghiệm thu được từ các dự án sử dụng công nghệ Field-Map đã được triển khai tại Uganda và Malaysia đã cho thấy rõ hiệu quả của công nghệ này cũng như mức độ đơn giản trong triển khai sử dụng thiết bị. Chỉ sau hai tuần đào tạo chuyển giao, các kỹ sư bản địa đã có thể  sử dụng công nghệ Field-Map phục vụ cho công tác đo sinh trắc học trong các khu rừng nhiệt đới, xác định mức dự trữ Carbon của các hệ sinh thái.

Xây dựng năng lực cho đội ngũ chuyên gia bản địa cũng là một trong những điểm quan trọng trong các dự án triển khai Field-Map. Việc triển khai đo đạc thu thập số liệu thực địa sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu sự đóng góp của các chuyên gia bản địa, có kiến thức và am hiểu các điều kiện khu vực. Theo đó, tất cả các đội điều tra thực địa mà Field-Map xây dựng, đều khuyến nghị phải có chuyên gia bản địa được đào tạo tốt về công nghệ, năng lực và kỹ năng triển khai các dự án cụ thể.