Trung tâm Dịch vụ

Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa 

         

Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa của ANTHI VIỆT NAM hoạt động kết hợp với một Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa của đối tác đặt tại Singapore. Với trang thiết bị sửa chữa và kiểm tra hiện đại, chúng tôi có khả năng cung cấp các dịch vụ: Bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thay thế và nâng cấp, kiểm định sau sửa chữa đối với tất cả các trang thiết bị mà khách hàng sở hữu. Với kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia lành ghề và những tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khắt khe, chắc chắn chúng tôi sẽ đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng.