Số 39/2021: UN-GGIM Thập kỷ hợp tác số liệu địa không gian toàn cầu - Số 2

Image Content

Bản tin GIM International

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

Khung nhiệm vụ toàn cầu được xây dựng và chấp thuận triển khai ngay trong thập kỷ đầu tiên của Uỷ ban Chuyên gia Liên hợp quốc về quản lý thông tin địa không gian toàn cầu UN-GGIM (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management). Đây chính là tiền để quan trọng giúp các quốc gia thành viên thấy rõ hơn sức mạnh thực sự của dạng thức số liệu vị trí với vai trò nền tảng cho các ứng dụng số trong hiện tại và tương lai.

GHI NHẬN VAI TRÒ SỐ LIỆU NỀN TẢNG VỊ TRÍ

Greg Scott, Cố vấn liên vùng quốc tế trong UN-GGIM nói: “Thông tin địa không gian thực sự là chất kết dính cho phép tích hợp tất cả các dạng thức số liệu số với thông tin vị trí cụ thể, cho chúng ta cơ hội giải mã sức mạnh thực sự của số liệu. Thông tin địa không gian có thể chỉ đơn giản nhất là tên gọi địa danh chúng ta đặt trên bản đồ, nhưng cũng có thể là các tập hợp số liệu rất phức tạp như bảng tổng hợp các mô hình điểm nóng dịch COVID-19 có khả năng hỗ trợ chúng ta xác định các nguồn lực theo từng khu vực, quốc gia và lĩnh vực xã hội”.

“UN-GGIM chính là trung tâm toàn cầu trong việc ra quyết định và cũng là nơi xác định hướng cho các sản phẩm, tiềm năng cũng như việc ứng dụng của thông tin địa không gian. Trong thời gian hơn ba ngày nhóm họp và thảo luận, Uỷ ban đã xác định được những vấn đề phức tạp, những điểm nút quan trọng để tích hợp quản lý thông tin địa không gian trong mô hình quốc gia, khu vực và toàn cầu”.

Để bổ sung vào Kế hoạch Chiến lược HLG-IGIF, Uỷ ban cũng đã thông qua phiên bản thứ ba của bộ Hướng dẫn Vai trò của các Tiêu chuẩn trong Quản lý thông tin địa không gian ( Guide to the Role of Standards in Geospatial Information Management). Hướng dẫn này được cung cấp trực tuyến, là nguồn tài liệu song hành với UN IGIF nhằm quảng bá cho việc vận hành các tiêu chuẩn trong quản lý thông tin địa không gian.

UN-GGIM cũng lưu ý rằng Lộ trình Địa không gian với các mục tiêu phát triển bền vững của UN và việc ghi nhận vai trò của số liệu nền tảng vị trí (Location-based Data) là số liệu chính thức phục vụ cho nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững cũng như các chỉ dấu trên quy mô toàn cầu. Lộ trình cũng sẽ trực tiếp mang cộng đồng số liệu thống kê và cộng đồng ngành địa không gian toàn cầu đến gần nhau hơn, cùng nhau chia sẻ để tích hợp tốt hơn nữa hai dạng thức số liệu Địa không gian – Thống kê để hoàn thành các mục tiêu cho tới năm 2030.

CỘNG ĐỒNG ĐỊA KHÔNG GIAN TOÀN CẦU

UN-GGIM cũng đã chấp thuận hai tài liệu gồm tài liệu thứ nhất liên quan tới vị trí đảm bảo tính bền vững của khung tham chiếu trắc địa toàn cầu (Position Paper on Sustaining the Global Geodetic Reference Frame) và tài liệu thứ hai liên quan tới đề xuất ý tưởng thành lập trung tâm trắc địa toàn cầu (Concept Paper on Establishing a Global Geodetic Centre of Excellence). Những nội dung trong hai tài liệu này sẽ là các hướng dẫn quan trọng để đảm bảo duy trì tính ổn định bền vững và nâng cao vai trò của khung tham chiếu trắc địa toàn cầu đối với các quốc gia thành viên.

STT

TÊN

VIẾT TẮT

TÊN

TIẾNG ANH

TÊN

TIẾNG VIỆT

A

HỘI NGÀNH NGHỀ CHUYÊN MÔN

1

GRSS

IEEE Geoscience and Remote Sensing Society

Tổ chức Địa khoa học và Viễn thám IEEE

2

IGA

International Association of Geodesy

Hội Trắc đạc Quốc tế

3

ICA

International Cartographic Association

Hội Bản đồ Quốc tế

4

FIG

Fédération Internationale des Géomètres

Nghiệp đoàn Quốc tế về Trắc địa

5

IGU

International Geographical Union

Liên đoàn Địa lý Quốc tế

6

IMIA

International Map Industry Association

Hội Nghề nghiệp Bản đồ Quốc tế

7

ISDE

International Society for Digital Earth

Tổ chức Quốc tế về Trái đất Số

8

ISPRS

International Society of Photogrammetry and Remote Sensing

Tổ chức Quốc tế về Viễn thám và Đo vẽ ảnh

B

TỔ CHỨC VỚI VAI TRÒ LÀM QUAN SÁT VIÊN CHO UN-GGIM GS

1

IHO

International Hydrographic Organization

Tổ chức Thuỷ đạc Quốc tế

2

URISA

Urban and Regional Information Systems Association

Hội các Hệ thống thông tin Đô thị và Vùng

 Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn