Số 39/2018: Chuyện hậu trường vụ giải cứu đội bóng đá nhí Thái Lan - GIS hỗ trợ nhiệm vụ cứu nạn tại hang Tham Luang Nang Non - Số 5

Image Content

Theo GIM Magazine

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.

“Đó là thời điểm thực sự tuyệt vời khi quan chức tỉnh Chiang Rai công bố rằng tất cả các thành viên đội bóng đá nhí Thái Lan và huấn luyện viên đã được giải cứu an toàn ra khỏi hang. Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả mọi người trên khắp thế giới đều vui mừng khi biết được rằng các cầu thủ nhỏ tuổi đã được giải thoát an toàn và trở về với gia đình”, Ông Songkorn phát biểu.

“Trong cuộc đời của mỗi chúng ta thì trách nhiệm được tham gia một nhiệm vụ quan trọng như thế là này là vô cùng lớn lao và hiếm có. Quá trình thực hiện nhiệm vụ giải cứu thực sự là một trận đấu hoàn hảo với cá nhân tôi và tổ chức mà tôi tham gia. Những kinh nghiệm thu được từ nhiệm vụ này là vô cùng giá trị cho tương lai. Chúng ta không thể biết được sẽ phải đối diện với những rủi ro nào ở phía trước, tuy nhiên nếu chúng ta có đầy đủ thông tin, đồng nghiệp và bạn bè, các công cụ ứng dụng hữu hiệu, hoàn toàn có thể tự tin để vượt qua mọi trở ngại”, Ông Somsak phát biểu.

NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ CỦA NHÓM BẢN ĐỒ GIS TRONG CHIẾN DỊCH

* Ngày 23/06/2018: 12 cầu thủ nhí và 1 huấn luyện viên bị kẹt trong hang vì nước lên.

* Từ ngày 24 đến ngày 27/06/2018: Chính phủ và các đơn vị tư nhân tham gia đã thành lập nhóm tìm kiếm và cứu nạn. Rất nhiều bản đồ đã được phân phát không chính thức cho các nhóm phục vụ cho nhiệm vụ giải cứu.

* Ngày 27/06/2018:

   o ESRI Thái Lan và Công ty GIS quyết định tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn với đơn vị chủ trì.

   o Nhóm tìm kiếm và cứu nạn bắt đầu bơm nước ra khỏi hang nhưng không làm giảm được mực nước trong lòng hang.

* Ngày 28/06/2018:

   o Yêu cầu phải có số liệu địa hình đáng tin cậy để phục vụ cho các phép phân tích không gian. Nhóm đã tổng hợp và thu thập tất cả các dạng số liệu cần thiết liên quan tới hang như DEM, SRTM DEM, ảnh trực giao, mặt cắt lòng hang ... sau đó DMR bắt đầu phân phát các sản phẩm bản đồ được tạo mới như các bản đồ 3D, bản đồ thông số mặt cắt ngang núi, mặt cắt ngang lòng hang tới các nhóm triển khai trên thực địa.

   o Thông tin chi tiết về hang được dịch từ các tài liệu “EXPEDITION THAI-MAROS 1986” và “EXPEDITION THAI-MAROS 1987” của các nhà đo đạc Pháp. Nhưng bản đồ chi tiết về hang trong khu vực thành lập năm 1987 đã bị thất lạc.

* Ngày 29/06/2018:

   o Lượng mưa rất lớn trong khu vực làm cho mực nước trong lòng hang tiếp tục dâng cao. Lưu vực thoát nước, hướng dòng chảy, tổng lượng dòng chảy đã được phân tích từ các mô hình DEM cập nhật để xác định các vị trí trọng yếu nhằm chuyển hướng dòng chảy ra khỏi hang. DMR thuyết phục các nhóm thực địa gồm DNP, RID, Quân đội Hoàng gia về việc chuyển hướng dòng chảy.

   o Cuốn sách “The Caves of Thailand: Volume 2: Northern Thailand” của tác giả Martin Ellis đã được dịch và nhóm bản đồ đã tìm thấy số liệu đo đạc được các nhà đo đạc Anh Quốc thực hiện vào năm 2014-2015. Sau đó số liệu hang dưới dạng số của các nhà đo đạc Pháp năm 1987 và các nhà đo đạc Anh Quốc năm 2014 và 2015 đã được tìm thấy tại trung tâm lưu trữ số liệu của Hiệp hội Hang động Anh Quốc. Bao gồm các các điểm tham chiếu đo bằng GPS (X,Y,Z) thực hiện vào năm 2014 và 2015.

   o Các thợ lặn đối diện với rất nhiều khó khăn khi phải vượt qua từng đoạn hang.

* Ngày 30/06/2018:

   o Các lực lượng tham gia chiến dịch tìm mọi cách để làm giảm mực nước trong lòng hang. Một con đập bằng đá nằm ở phần phía bắc của hang và tuyến đường ống dẫn nước từ máy bơm dài 2.4Km đã được xây dựng để chuyển hướng dòng nước. Tuy nhiên những cố gắng này cũng chỉ giúp duy trì ổn định mực nước trong lòng hang chứ chưa thể làm giảm.

   o Mô tả chi tiết bản đồ hang thành lập năm 1987 đã được ông Martin Ellis gửi cho chiến dịch. Bản đồ chi tiết năm 1987 chứa mặt cắt ngang lòng hang kèm thước tỷ lệ. Thước tỷ lệ được gắn tham chiếu địa lý để giúp xác định kích thước thực lòng hang cũng như khoảng cách tới các nhánh hang. Bản đồ này được phân phát tới các nhóm lặn làm cơ sở cho việc lên kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ.

   o Dự báo thời tiết tiếp tục mưa lớn trên toàn bộ khu vực.

* Ngày 02/07/2018:

   o 12 cầu thủ và huấn luyện viên đã được tìm thấy trong hang dưới đồi Nom Sao.

   o Mực nước trong hang tăng lên do mưa lớn trên toàn khu vực.

   o DMR tiếp tục thúc nhóm thực địa chuyển hướng dòng nước ở phần phía nam.

* Ngày 03 và 04/07/2018:

   o Các nhóm thực địa tiếp tục chuyển hướng dòng chảy bằng cách xây tiếp đập đá và tuyến đường ống dẫn dài 1.2Km trên thượng nguồn phần phía nam của hang Số liệu đo đạc quan trắc mực nước trong lòng hang liên tục hàng giờ đã chỉ rõ mực nước trong lòng hang giảm đi một cách rõ rệt.

   o Mực nước trong lòng hang và lượng mưa bên ngoài được kiểm soát chặt chẽ.

   o Tổng lượng ôxi duy trì trong lòng hang giảm đi một cách rõ rệt.

* Từ ngày 05 đến ngày 08/07/2018:

   o Hỗ trợ nhóm thực hiện lựa chọn khoan cứu nạn bằng cách phân tích khu vực mặt sườn thấp (<25 độ) và tính toán vector khoảng cách tối ưu xác định vị trí lỗ khoan.

   o Giám sát tổng lượng mưa và tổng lượng nước chảy vào trong hang.

* Ngày 09/07/2018:

   o Nhóm thứ nhất gồm 4 cầu thủ nhí đã được cứu thoát khỏi hang.

   o Giám sát tổng lượng mưa và tổng lượng nước chảy vào trong hang khi giải cứu.

* Ngày 10/07/2018:

   o Nhóm thứ hai gồm 4 cầu thủ nhí đã được cứu thoát khỏi hang.

   o Giám sát tổng lượng mưa và tổng lượng nước chảy vào trong hang khi giải cứu.

* Ngày 11/07/2018:

   o Nhóm thứ ba gồm 4 cầu thủ nhí và huấn luyện viên đã được cứu thoát khỏi hang.

   o Giám sát tổng lượng mưa và tổng lượng nước chảy vào trong hang khi giải cứu.

   o Hoàn thành nhiệm vụ

Phân tích và xác định các điểm chuyển hướng dòng chảy ở phía bắc và phía nam.

Phân tích và hiển thị bản đồ 3D tại văn phòng chỉ huy chiến dịch giải cứu.

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn