Số 19/2020: Các nhà đo đạc thông minh - Số 2

Image Content

Tim Brouwer, Mila Koeva, Peter van Oosterom, Iris Theunisse

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.

Thiết bị bay không người lái UAV (Unmanned Aerial Vehicles)  

Một số công trình nghiên cứu đã đưa ra khái niệm tiếp cận mới trong lĩnh vực đo vẽ ảnh hàng không và coi đây như một phương thức đo đạc thông minh dựa trên khả năng sử dụng của một công cụ mềm dẻo, đa nhiệm và hiệu quả trong các kỹ thuật thu thập số liệu hiện đại khi sử dụng với thiết bị bay không người lái UAV và các giải pháp xử lý số liệu mã nguồn mở (ví dụ như Open Drone Map). Những nghiên cứu đã đưa ra dẫn chứng về khả năng sử dụng của kỹ thuật đo vẽ ảnh hàng không bằng UAV phục vụ trong lĩnh vực thành lập bản đồ địa chính và bản đồ địa hình, đo sâu hồi âm và kiến trúc hình thái trong số rất nhiều ứng dụng tiềm năng. Nghiên cứu cũng đưa ra những khả năng liên quan tới độ chính xác hình học với kỹ thuật sử dụng, xử lý số liệu định bị toàn cầu bằng vệ tinh GNSS RTK và PPK trong tham chiếu địa lý UAV được chia sẻ bởi Heinz However, công cụ và các kỹ thuật này thực sự phù hợp cho ứng dụng cập nhật thông tin bản đồ địa hình.

Mô hình KSA-GEOID17 (Al-Khenrayef O., Grebenitcharsky R, 2019)

Quy trình kỹ thuật đo vẽ ảnh hàng không sử dụng UAV của Web Open Drone Map (WebODM)

Đám mây điểm  

Các kỹ thuật đo đạc thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn ví dụ như kỹ thuật quét laser 3D, bởi kỹ thuật này cung cấp cho chúng ta những khối số liệu kết quả vô cùng ấn tượng mà khó có kỹ thuật thu thập số liệu thực địa ở thời điểm hiện tại có thể so sánh được, như trong hình ảnh dưới đây là kết quả thu thập số liệu toàn bộ Pháo đài Beaufort được thực hiện bởi Abboud và các cộng sự. Cũng cần lưu ý rằng bên cạnh kỹ thuật quét laser 3D thì kỹ thuật xử lý ảnh mật độ cao và quét sườn hay đo sâu hồi âm đa tia cũng là những kỹ thuật đo đạc quan trọng có khả năng thu thập số liệu đám mây điểm. Các đám mây điểm được sử dụng phục vụ cho các phép phân tích cao cấp như phân loại và nhận diện đối tượng, trí tuệ nhân tạo, phân biệt đối tượng tự nhiên hay nhân tạo, giám sát biến dạng trong đo đạc công trình, xác định và đếm số lượng cây trong các khu vực đô thị hay trong các hệ thống đăng ký đất đai LRS (Land Registry System).

Lâu đài Beaufort tái dựng bằng kỹ thuật quét laser 3D bởi Abbout và các cộng sự.

Quản lý đất đai hiệu quả 

Khu pháp lý về quản lý đất đai hiệu quả FELA (Framework for Effective Land Administration) đã được phát triển bởi Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc hoạt động trong lĩnh vực địa chính và quản lý đất đai (United Nations Expert Group on Lan Administration and Management), Nhóm chuyên gia được xây dựng bởi Uỷ ban Liên hợp quốc các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị thông tin địa không gian toàn cầu UN-GGIM (UN Committee of Experts on Global Geospatial Information Management. Đất đai là chủ đề nhạy cảm có thể trở thành lý do phát sinh rất nhiều tranh chấp giữa các cá nhân sở hữu và các cộng đồng. Mối quan hệ phức tạp giữa các quyền sử dụng đất và các hợp phần cấu thành khác đòi hỏi phải có những luật lệ, quy định thực sự tốt, các hướng dẫn để đảm bảo duy trì song hành với các mục tiêu phát triển. Hướng dẫn chủ động về trách nhiệm quản lý đất đai, nghề cá và lâm nghiệp trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia là một trong số những hướng dẫn có liên quan với mục tiêu tạo ra mối quan hệ hợp tác giữa các nhà chuyên môn, các viện nghiên cứu và các trường đại học, tăng cường năng lực trách nhiệm của các nhà đo đạc nhằm giúp các nhà đo đạc hoàn thành nhiệm vụ xác định diện tích đất đai b xói mòn, sa mạc hoá, diện tích canh tách bị thu hẹp … Những tác động của các tiêu chuẩn hoá quốc tế tiếp tục tăng nhanh ví dụ như tiêu chuẩn ISO 19152:2012 LADM trong quản lý đất đai ngày càng được sử dụng nhiều hơn, từ dự án phát triển thôn làng thông minh tại Indonesia tới mô hình địa chính đa mục đích ở Columbia.

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn