Số 07/2019: “FIG HANOI WORKING WEEK 2019” – Các Tiểu ban chuyên môn

Image Content

 

Tiểu ban FIG 5 - Đo đạc và Định vị

Nhiệm vụ của Tiểu ban FIG 5:

- Tập trung vào công nghệ hiện đại, phát triển kỹ thuật mới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đo đạc, kỹ sư bản đồ, chuyên gia GIS & LIS thông qua những khuyến nghị, hướng dẫn, tiêu chuẩn … giúp lựa chọn sử dụng các phương pháp, công nghệ, kỹ thuật và trang thiết bị một cách hợp lý nhất đối với từng ứng dụng cụ thể;

- Tạo điều kiện thuận lợi và theo đuổi quá trình phát triển kỹ thuật công nghệ thông qua việc phối hợp với các Tiểu ban khác của FIG, các tổ chức quốc tế có liên quan; các phiên họp chuyên môn đồng thời chuẩn bị cho việc công bố kết quả đã đạt được;

- Bồi dưỡng và hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, cổ vũ những ý tưởng mới trong các lĩnh vực chuyên môn mà Tiểu ban Đo đạc và Định vị đại diện;

- Định hình mối quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị công nghệ trên thế giới nhằm cải thiện và nâng cấp trang thiết bị cũng như phần mềm tương ứng;

- Tham gia đầy đủ các sự kiện của FIG, trình bày và quảng bá công việc, nhiệm vụ của Tiểu ban với các nhóm làm việc trong tuần làm việc của FIG, các hội thảo vùng khu vực của FIG và các buổi họp kỹ thuật có liên quan, cũng như tham gia các hoạt động báo chí.

Chủ đề chính của Tiểu ban FIG 5:

- Phát triển cơ sở hạ tầng GNSS

- Định vị và đo đạc trắc địa cao cấp – Hạ tầng, phương pháp luận, bình sai và phân tích

- Các tiêu chuẩn, hướng dẫn triển khai thực tiễn, bảo đảm chất lượng số liệu đo, định chuẩn và kiểm định thiết bị đo đạc

- Lưới khống chế Quốc gia, hệ thống tham chiếu lớn và các cơ sở dữ liệu liên quan tới cơ sở hạ tầng đo đạc Quốc gia

- Quét laser mặt đất và laser hàng không

- Giải pháp đo đạc với giá thành hợp lý (GNSS và các phương pháp đo đạc mới)

- Sử dụng các kỹ thuật định vị và ứng dụng phổ biến như RFID, WiFi, AGPS, điện thoại di động, cảm biến định hướng trong MEMS, Locata

- Geoid và Trọng lực – Mô hình, phương pháp đo và các ứng dụng

Tiểu ban FIG 6 - Đo đạc Kỹ thuật công trình

Nhiệm vụ của Tiểu ban FIG 6:

- Quảng bá kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng của các nhà đo đạc trong lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng trong khuôn khổ các ứng dụng đo đạc chuyên ngành xây dựng công trình;

- Đi đầu trong việc hỗ trợ phát triển và công bố kinh nghiệm chuyên môn về các phương pháp đo đạc tích hợp, sử dụng các loại trang thiết bị (thiết bị đo đạc không gian, đo đạc địa động lực, đo đạc chuyển vị nhanh …) và các loại cảm biến tích hợp theo dõi hình dạng hình học của công trình kết hợp với các dạng số liệu khác để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng;

- Cung cấp diễn đàn để cùng trao đổi kiến thức có liên quan tới lĩnh vực phân tích số liệu đo đạc trong xây dựng, cung cấp số liệu cho các công trình nghiên cứu về cấu trúc;

- Phát triển mối quan hệ với các Tiểu ban và tổ chức khác có liên quan như WGs của IAG, ISM và ISPRS, tìm kiếm mối quan hệ hợp tác tiềm năng trong các tổ chức này và hỗ trợ mối quan hệ hợp tác trong xây dựng dân dụng, cấu trúc công trình, cơ khí công trình, điện nặng & nhẹ công trình …;

- Phối hợp và tham gia với Uỷ ban Quốc tế về Đập lớn ICOLD (International Committee on Large Dams);

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn