Số 06/2019: “FIG HANOI WORKING WEEK 2019” – Các Tiểu ban chuyên môn

Image Content

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.


- Công bố và duy trì số liệu, công bố các tiêu chuẩn chất lượng số liệu có quan hệ với SIM, trong khi duy trì mối quan hệ hợp tác với các ủy ban tiêu chuẩn về số liệu không gian quốc tế để đảm bảo tính tương thích và đồng nhất;

- Thuyết phục việc ứng dụng thông tin không gian trong chiến lược phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử …;

- Phối hợp với các tổ chức quốc tế khác như Uỷ ban Liên hợp quốc (United Nations Committee) và các tổ chức thông tin không gian khác đang hoạt động trong cùng lĩnh vực theo yêu cầu của FIG ví dụ như Tiểu ban FIG 4 ISPRS trong việc phát triển các cơ sở dữ liệu địa không gian và bản đồ số, ICA liên quan tới tiêu chuẩn về số liệu địa không gian, GSDI, EUROGI.

Các chủ đề chính của Tiểu ban FIG 3:

- Cơ sở hạ tầng số liệu không gian SDI (Spatial Data Infrastructure) ở tất cả các cấp – địa phương, vùng, Quốc gia và Toàn cầu

- Chính phủ điện tử và SDI trong việc hỗ trợ ra quyết định – Lý thuyết, thực tiễn ứng dụng và những kinh nghiệm

- Tích hợp số liệu không gian – Địa chính, sử dụng đất, bất động sản, tiện ích công, môi trường, thông tin chính trị kinh tế xã hội …

- Các mô hình địa lý không gian 3D/4D, thuật toán, tiêu chuẩn và các ứng dụng

- Mô hình kinh doanh, mô hình hợp tác công tư và các thành phần kinh tế trong SDI

- Những thách thức trong SIM – Quản trị, phòng ngừa và khắc phục thảm hoạ thiên nhiên, rủi ro môi trường, quản lý chất thải …

- Các vấn đề liên quan tới phối hợp hoạt động trong SDI – Tiêu chuẩn, công cụ kỹ thuật, số liệu lớn, giao thức chia sẻ …

- Kỹ thuật WEB và GIS di động – Những thách thức, các dịch vụ và khả năng ứng dụng trong chế độ thời gian thực. Hiển thị và trình diễn số liệu không gian (2D/3D/4D)

Tiểu ban FIG 4 - Thuỷ đạc

Nhiệm vụ của Tiểu ban FIG 4:

- Quảng bá mục tiêu và nhiệm vụ của FIG cho các nhà thuỷ đạc, chủ động liên kết các đối tác quốc tế là thành viên của FIG với các đối tác, quốc gia khác có quan tâm và cùng chung một mục đích với Tiểu ban Thuỷ đạc;

- Chủ động xây dựng mối quan hệ hợp tác với tất cả các tổ chức trong lĩnh vực thuỷ đạc ở quy mô toàn cầu nhằm hoàn thiện chương trình hoạt động của Tiểu ban Thuỷ đạc;

- Xây dựng và phát triển những hướng dẫn, tiêu chuẩn nhằm hỗ trợ các nhà thuỷ đạc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thực tiễn cũng như công tác nghiên cứu, dịch vụ …;

- Phân bổ cấp phát thông tin liên quan tới chuyên môn thuỷ đạc cho các thành viên của FIG trong các phiên họp, tuần làm việc, hội thảo cũng như các Tiểu ban khác.

Các chủ đề chính của Tiểu ban FIG 4:

- Đo đạc và thành lập bản đồ thuỷ văn

- Các tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực thuỷ văn

- Giáo dục, đào tạo và phát triển chuyên gia trong lĩnh vực thuỷ văn

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ mới phục vụ cho nghiên cứu thuỷ văn (ví dụ các loại cảm biến số liệu, các hệ thống thu thập phân tích mẫu, thiết bị bay không người lái, sóng điện từ và truyền dẫn …)

- Quản lý thông tin hàng hải, thuỷ hải văn (bao gồm thu thập và xử lý số liệu, tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu thuỷ văn, cấu trúc số liệu, cơ sở hạ tầng số liệu không gian hải văn, hệ thống thông tin thuỷ văn …)

- Thuỷ văn và đời sống xã hội (Đo đạc ngoài khơi phục vụ công nghiệp dầu khí năng lượng, môi trường, truyền thông và kết nối bằng cáp ngầm, cảng và cầu cảng, kinh tế biển, quan hệ Quốc gia và Quốc tế trong lĩnh vực thuỷ văn …)

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn