Số 04/2019: “FIG HANOI WORKING WEEK 2019” – Các Tiểu ban chuyên môn

Image Content

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.

Như vậy là chỉ còn khoảng 90 ngày nữa sự kiện “FIG HANOI WORKING WEEK 2019” sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội, Việt Nam. “FIG HANOI WORKING WEEK 2019” dự kiến kéo dài từ ngày 22 đến ngày 26/04/2019 cùng với đó là các chương trình bên lề trước và sau sự kiện chính. Kể từ Bản tin Công nghệ này, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Độc giả cả nước những thông tin liên quan tới Tổ chức FIG cũng như sự kiện “FIG HANOI WORKING WEEK 2019”. Nếu Quý Độc giả có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới sự kiện này, vui lòng gửi thư cho chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức địa phương LOC.

Các phiên làm việc liên quan tới kỹ thuật chuyên ngành của FIG thường được dẫn dắt bởi 10 TIỂU BAN CHUYÊN MÔN (FIG Commissions). Chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hành động của các tiểu ban được xem xét và chấp thuận bởi ĐẠI HỘI ĐỒNG FIG (FIG General Assembly).

Công việc của từng Tiểu ban Chuyên môn được chỉ đạo và điều phối bởi Chủ tịch Tiểu ban (Commission Chairperson) – Chủ tịch Tiểu ban được bầu theo nhiệm kỳ bốn năm bởi Đại hội đồng FIG ngay trong Hội nghị. Hỗ trợ và giúp việc cho Chủ tịch Tiểu ban là các Phó Chủ tịch Tiểu ban (Commission Vice-Chairpersons), các Phó Chủ tịch Tiểu ban cũng được chỉ định bởi Đại hội đồng FIG. Các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Tiểu ban Chuyên môn thường được bầu ra bởi Đại hội đồng FIG hai năm trước khi phiên hội nghị chính thức diễn ra. Ngoài ra mỗi Tiểu ban Chuyên môn còn có thêm một Phó Chủ tịch phụ trách công tác hành chính quản trị, giúp việc cho Chủ tịch Tiểu ban và quản lý toàn bộ công tác hành chính của tiểu ban. Tất cả các Tiểu ban Chuyên môn bắt buộc phải thành lập ít nhất 3 nhóm làm việc tập trung vào các chủ đề trọng tâm mà Tiểu ban đảm trách.

Tất cả các Tổ chức là hội viên của FIG đều có quyền đề cử đại biểu đại diện cho Quốc gia mình vào 10 Tiểu ban Chuyên môn. Hội viên là các tổ chức liên kết, các viện và trường đại học, hoặc các đoàn thể thành viên khác cũng có quyền đề cử đại biểu tương ứng cho từng Tiểu ban Chuyên môn. Trách nhiệm và quyền lợi của các đại biểu đại diện cho Quốc gia tham dự Tiểu ban Chuyên môn được công bố trong Điều lệ Nội bộ FIG (FIG Internal Rules).

10 Tiểu ban Chuyên môn của FIG bao gồm:

1. Tiểu ban FIG 1:     Các Tiêu chuẩn và Thực tiễn chuyên ngành  

                                 (Professional Standards and Practice)

2. Tiểu ban FIG 2:     Giáo dục và Đào tạo chuyên ngành

                                 (Professional Education)

3. Tiểu ban FIG 3:     Quản trị thông tin không gian

                                 (Spatial Information Management) 

4. Tiểu ban FIG 4:     Thuỷ đạc

                                 (Hydrography)

5. Tiểu ban FIG 5:     Đo đạc và Định vị

                                 (Positioning and Measurement)

6. Tiểu ban FIG 6:     Đo đạc Kỹ thuật công trình

                                 (Engineering Surveys)

7. Tiểu ban FIG 7:     Địa chính và Quản lý Đất đai

                                 (Cadastre and Land Management)

8. Tiểu ban FIG 8:     Quy hoạch và Phát triển Không gian

                                 (Spatial Planning and Development)

9. Tiểu ban FIG 9:     Định giá và Quản lý Bất động sản

                                 (Valuation and the Management of Real Estate)

10. Tiểu ban FIG 10: Kinh tế và Quản lý Xây dựng

                                 (Construction Economics and Management) 

Tiểu ban FIG 1 - Các Tiêu chuẩn và Thực tiễn chuyên ngành

Nhiệm vụ của Tiểu ban FIG 1:

- Xây dựng, sẵn sàng năng lực chuyên môn đáp ứng những tình huống thay đổi trong thực tiễn. Những thay đổi có ảnh hưởng tới các hoạt động của ngành đo đạc, công tác quản lý và cấu trúc chuyên môn ngành ở hiện tại và tương lai dưới những thách thức trong quá trình thay đổi phát triển trên thế giới, cũng như ngay trong những hoạt động chuyên môn;

- Tạo ra cộng đồng ứng dụng chuyên môn nhằm chia sẻ những kiến thức về các tiêu chuẩn ngành, những thách thức gặp phải trong khi triển khai ứng dụng và những nhiệm vụ của các nhà đo đạc chuyên nghiệp trên thế giới.

- Tạo mối liên kết vùng và thế giới, hình thành các cấu trúc liên kết hiệu quả giữa các nhà chuyên môn, tập trung vào giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới tiêu chuẩn ngành cũng như phương thức áp dụng;

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn